Wielkanoc 2013

Uczniowie SP2 w Milanówku przeżywali czas Wielkiego Postu pod hasłem: Czynię dobro - sprawiam radość innym. Dzieci zapisywały uczynione przez siebie dobro w wyciętych z kolorowego papieru sercach, z których w czasie rekolekcji szkolnych wykonywały metodą origami kwiaty dobroci. Praca ta została wykorzystana jako element dekoracyjny ogrodu w inscenizacji pt."Jest taki kwiat". Przedstawienie, w którym zostały wykorzystane fragmenty z książki ks. M. Malińskiego pt. "Bajki nie tylko dla dzieci", przygotowali i zaprezentowali podczas apelu świątecznego uczniowie kl. III c. Zawiera ono głebokie przesłanie, że miłość cierpliwa, pokorna i przebaczająca, jeśli ją przyjmiemy, może przyczynić się do tego, by życie w nas i wokół nas rozkwitało pięknem, prawdziwą radością i szczęściem.

s. Anna Kosińska

Fot:
Alicja Piasecka
Bogna Fastyn
Magdalena Ługowska-Zdun