Prace wykonane w roku szkolnym 2012/2013wykonała Aleksandra Gamza


wykonała Basia Zaborowska


wykonała Kamila Stanisz


wykonała Agata Czerniawska

wykonała Maja Koperskawykonał Michał Tomasiukwykonał Wojtek D±browskiwykonała Daria Kozaczuk