Milanowski Liść Dębu
W dniu 18 czerwca 2011r. Szkole został przyznany Milanowski Liść Dębu. Statuetkę przyznała Kapituała pod kierownictwem Burmistrza Miasta Milanówka.

Zaszczytu odbioru statuetki i dyplomu dostąpili: Cieszy nas to wielkie i zobowiązujace wyróżnienie, które jest dla nas ukoronowaniem obchodów Jubileuszu 75 lecia.

Fot:
Magdalena Sitko
Magdalena Ługowska-Zdun