LEKCJA Z KORCZAKIEM

Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka. Ten wybitny pedagog, lekarz, pisarz, publicysta stworzył oryginalny, autorski program wychowawczy. Splatają się w nim elementy podmiotowości dziecka z samowychowaniem; autokreacji i odpowiedzialności za siebie i innych z uspołecznieniem i wychowaniem do pracy.
Jego Dom Sierot był „domem pracy i szkołą życia”. Korczak sięgał po nowe środki wychowawcze: samorząd dziecięcy, sąd koleżeński, gazetkę szkolną, specjalne dyżury.
W ramach działań związanych z obchodami Roku Korczakowskiego w naszej szkole, klasy 3 A i 3 C w październiku były na wycieczce w Bibliotece dla Dzieci w Centrum Kultury w Grodzisku Maz. Pani Maria Zdrojewska przeprowadziła lekcję biblioteczną dla naszych uczniów nt. Janusza Korczaka i jego idei wychowawczych. Lekcja była interesująca i dzieci w ciekawej formie zdobyły informacje o tym niezwykłym człowieku.
Natomiast Świetlica Szkolna i Biblioteka przeprowadziły konkurs plastyczny „Pocztówka z krainy szczęśliwego dzieciństwa”. Imprezę poprzedziły spotkania czytelnicze, podczas których czytano książki o Januszu Korczaku, jego Domu Sierot oraz fragmenty powieści: „Kajtuś czarodziej”.
Konkurs został rozstrzygnięty:
W kategorii klas IV-VI
I miejsce: Wiktor Jankowski kl. 4 B
II miejsce: Tadeusz Blajer kl. 5 A
W kategorii klas I- III
I miejsce: Aleksandra Wcześniak kl. 3 A i Julia Szlaga kl. 3 B
II miejsce: Natalia Rajkiewicz kl. 2 A, Anna Florczak kl. 1 B,
Monika Jankowska kl. 1 B
III miejsce: Aleksandra Florczak kl. 3 B, Pola Chachaj kl. 2 C,
Marta Czarnecka kl. 2 C.
Wyróżnienia:
Agata Jakubowska, Knstanty Kowalczyk, Wiktoria Grudowska, Marta Kwaśniewska, Zofia Szlaga, Barbara Burlewicz, Antonina Burlewicz, Kamila Biernacka, Łukasz Sierdziński, Anna Kostecka.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wysłane na konkurs ogólnopolski.


Fot: Małgorzata Jantar