PROGRAMME COMENIUS
"I AM WHO I AM"

NASZA SZKOŁA W "COMENIUSIE"


Nasza Szkoła uczestniczy w programie "Comenius".
Comenius jest to jeden z czterech programów sektorowych programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera on finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych polegającą na realizacji wspólnego projektu.
Uczniowie będą współpracować ze szkołami partnerskimi podczas wdrażania działań związanych z projektem. Będą także musieli dokonać oceny etapów projektu i wykorzystywać jego rezultaty. Uczniowie będą również pomagać w rozpowszechnianiu niektórych zawartości programu na przykład poprzez przeprowadzanie wywiadów z członkami swoich rodzin na tematy związane z projektem. Pracownicy szkoły będą aktywnie zaangażowani w planowanie, wdrożenie i ocenę projektu. Nauczyciele zaplanują zadania tak aby były one zgodne z programem nauczania. Będą budować mosty między tematami oraz dostosują metody nauczania, aby najlepiej pasowały do tematu projektu. Pozostali nauczyciele nie uczestniczący bezpośrednio w projekcie będą mogli wspierać budowanie relacji z otoczeniem. Nauczyciele i personel dokonają oceny zaangażowania w poszczególnych etapach projektu. Będą mogli również zastosować zdobyte doświadczenia metodyczne w swojej przyszłej pracy dydaktycznej oraz przeanalizować podstawę programową i wykorzystanie nowych możliwości. Będą mieli okazję do dyskusji na temat systemów edukacyjnych i możliwości wdrożenia wybranych aspektów w swoich szkołach.
Projekt będzie poruszał wiele zagadnień przez okres dwóch lat. Dla uczniów będzie to budowanie mostów międzyprzedmiotowych ale także międzykrajowych. Temat projektu stanie się platformą na której uczniowie będą mogli dzielić się aspektami kulturowymi ze swoimi nowymi kolegami, co poszerzy ich wiedzę. Zapoznają się z zupełnie im obcymi językami poszczególnych krajów partnerskich, które również są elementem odmiennej kultury. Nauczyciele odwiedzający szkoły partnerskie będą mogli poznać i porównać poszczególne systemy edukacyjne, jak również metody i pedagogikę nauczania co powinno efektywnie wpłynąć na ich własny warsztat pracy i podnosić standardy nauczania. Różnice poszczególnych krajów i szkół zrzeszonych w projekcie mogą także stać się interesującym źródłem informacji dla instytucji czy mediów lokalnych.

Boże Narodzenie
Plakaty wykonane przez uczniów klas młodszych przedstawiające zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech, Finlandii, Szwecji i na Cyprze.
Christmas - Posters made by younger students showing Christmas customs in Germany, Finland, Sweden and Cyprus.

Finlandia
Spotkanie szkół partnerskich w dniach 4-8 marca 2009 w Porvoo w szkole Peipon Koulu.
Finland – partner meeting 4th-8th March 2009 in Porvoo - Peipon Koulu

Szwecja
Spotkanie szkół partnerskich w dniach 6-9 maja 2009 w Geteborgu - Bjorlandagarden
Sweden - partner meeting 6th-9th May 2009 in Gothenburg - Bjorlandagarden

Uczniowie wykonują prace plastyczne i omawiają utwory literackie z Finlandii, Cypru, Niemiec i Szwecji.
Students are making pictures and discussing Finnish, Cypriot, German and Swedish fairy tales.

Prace plastyczne wykonane przez uczniów klas I-III po przeczytaniu bajek i legend Finlandii, Cypru, Niemiec i Szwecji.
Pictures made by younger students after reading Finnish, Cypriot, German and Swedish fairy tales and legends.

Plakat wykonany przez uczniów klasy III c po spotkaniu szkół partnerskich w Szwecji.
Poster made by students from grade III c after the partner meeting in Sweden.

Cypr
Spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich w dniach od 4.11.2009 do 9.11.2009 w Nikozji.
Cyprus - partner meeting 4th - 9th November 2009 in Nicosia.

Polska
Spotkanie szkół partnerskich w dniach od 10 do 14 marca 2010 w Milanówku - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej
Poland - partner meeting 10th-14th March 2010 in Milanówek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej

Niemcy
Niemcy - ostatnie spotkanie szkół partnerskich dniach 4.05- 8.05.2010 w Bad Lobenstein.
Germany - the last partner meeting 4th-8th May 2010 in Bad Lobenstein.           
Szkoły partnerskie
Finlandia (Finland)- Peipon koulu -www
Niemcy (Germany)- Integrative Montessori - orientierte Grundschule - www
Szwecja (Sweden) - Bjorlandagarden - www
Cypr (Cyprus) - A'DIMOTIKO SCHOLEIO AGLANTZIAS - www
Polska (Poland) - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej www