Plakat wykonany przez uczniów klasy III c po spotkaniu szkół partnerskich w Szwecji.
Poster made by students from grade III c after the partner meeting in Sweden.