Prace plastyczne wykonane przez uczniów klas I-III po przeczytaniu bajek i legend Finlandii, Cypru, Niemiec i Szwecji.
Pictures made by younger students after reading Finnish, Cypriot, German and Swedish fairy tales and legends.