Uczniowie wykonują prace plastyczne i omawiają utwory literackie z Finlandii, Cypru, Niemiec i Szwecji.
Students are making pictures and discussing Finnish, Cypriot, German and Swedish fairy tales.