Niemcy - ostatnie spotkanie szkół partnerskich dniach 4.05- 8.05.2010 w Bad Lobenstein.
Germany - the last partner meeting 4th-8th May 2010 in Bad Lobenstein.


Fot: Beata Potrzebowska