BEZPIECZNY INTERNET

W lutym 2013, w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, odbył się w naszej Szkole konkurs na plakat pt. "Bądź bezpieczny w Internecie".


Oceną zgłoszonych prac zajęła się komisja konkursowa w składzie: Wyłoniono następujących zwycięzców:

praca Ani Zinkow


praca Jacka Goleniaka


praca Marysi de Latour