BOŻE NARODZENIE

FOT: Alicja Piasecka
Magdalena Ługowska-Zdun